Brandsäkerhet på kontoret

Du som bedriver kontorsverksamhet vill naturligtvis göra allt du kan för att förhindra olyckor både för att skydda personal och värdefulla inventarier. Den nya lagen om skydd mot olyckor säger också att du som bedriver verksamhet har skyldighet att arbeta systematiskt för en brandsäker arbetsplats.

Vad säger lagen?

Lagen om skydd mot olyckor ersätter sedan första januari 2004 räddningsstjänstlagen. Det innebär att det är upp till företagen själva att se till att förebygga olyckor genom att arbeta systematiskt med brandskydd. Större företag måste lämna in skriftlig redogörelse till kommunen, men även mindre verksamheter har samma ansvar att se till att arbetsplatsen är brandsäker.

Om du hyr lokal är det fastighetsägarens ansvar att arbeta systematiskt med brandskyddet i fastigheten, men du som hyresgäst är ansvarig för ditt brandskydd genom att förse hyresvärden med all nödvändig information.

Bränder är lättare att förebygga än att släcka!

För att skapa en säker miljö behöver du regelbundet gå igenom och kontrollera allt som kan tänkas utgöra brandrisker på din arbetsplats. Exempel på vanliga riskfaktorer är:

Belysning och elektronik
Felaktigt installerad eller trasig elektronik utgör en stor brandrisk, så kontrollera regelbundet att all elektronik fungerar korrekt. Undvik överhettning genom att direkt byta ut blinkande lysrör, se till att ingen belysning är övertäckt, och skapa rutin för att släcka alla lampor som inte används.

Rökning
Glödande fimpar är ett självklart hot mot brandsäkerheten, så cigaretter måste släckas i brandsäkra askkoppar med regelbunden tömning. Se också till att rökning aldrig sker i närheten av brännbart material genom att avgränsa ett område för tillåten rökning med tydlig markering.

Brandfarliga material
Om ditt företag hanterar brandfarliga varor måste du följa särskilda instruktioner för hantering, med brandteknisk förvaring, men även vanlig inredning kan innebära onödig brandrisk om du inte förebygger på rätt sätt. Att ha gardiner och draperier i brandskyddade textiler och se över möblers placering minskar möjlighet till spridning om brand uppstår.

Anlagda bränder
Ett stort hot mot säkerheten är möjligheten för obehöriga att ta sig in och anlägga brand. Kontrollera lås och inhägnad runt byggnaden. Se till att inte förvara något brännbart material tillgängligt för utomstående, till exempel genom att förvara brännbart avfall i låst container.

Informera och kontrollera

Du behöver rutin för hur du regelbundet kontrollerar och åtgärdar alla brandrisker på din arbetsplats.

Ett bra tips är att förvara karta över utrymningsvägar och brandutrustning i en pärm, där du också har en checklista över riskfaktorer som regelbunden behöver kontrolleras. Håll regelbundna möten med personalen där du informerar om brandsäkerhet, hantering av brandutrustning och utrymningsvägar.

Instruera alltid ny personal i att använda den brandutrustning som finns och informera om vilka rutiner ni har för att förebygga brand.

Vad behöver du?

För att din arbetsplats ska vara brandsäker behöver du en klar utrymningsplan. Du behöver ha fria utrymningsvägar, med tydligt markerade nödutgångar. När du placerar nödbelysning finns krav på synlighet, de flesta skyltar har en läsbarhet på 20-25 meter och placeras med fri sikt, rakt ovanför nödutgång.

I form av brandskyddsutrustning måste du ha tillgängliga brandsläckare, och brandvarnare som täcker hela byggnaden. Du behöver också brandfiltar utplacerade ifall olyckan skulle vara framme.

Ett tips när du placerar brandskyddsutrustning är att tänka på tillgängligheten vid situationer som ska uppstå. Avståndet till brandskyddsutrustning får vara max 25 meter, men tänk också på att placera så att utrustningen snabbt kan användas i områden där risken är som störst. Brandsläckare bör placeras väl synlig i närheten till utgång.

Vilken utrustning ska du välja?

När du köper brandskyddsutrustning finns det några olika typer att välja mellan.

Brandvarnare finns i enklare former, som antingen har optisk funktion eller rök- och värmedetektor. Det finns också mer tekniskt avancerade brandvarnare med hög säkerhet.

Våra handbrandsläckare finns med antingen skum eller pulver

Pulver – mångsidig släckning som släcker de flesta typer av bränder, mindre som större. Kan släcka både inomhus och utomhus. Pulvret kan skada elektrisk utrustning, så i rum med känslig elektronik bör du istället välja en skumsläckare.

Skum – passar bättre för mindre bränder och är bättre lämpad inomhus, eftersom pulver skapar nerskräpning. Skummet kyler ner branden och lägger sig som en skyddande hinna, för att förhindra att branden återtänds.

Bästsäljare
 1. 716,00 kr
  Brandvarnare Origo trådlös 2-pack
  Brandvarnare Origo trådlös 2-pack
  Art.nr: 601120
  Lager: I lager
 2. 834,00 kr
  Pulversläckare Housegard 55A 233BC 6 kg röd
  Pulversläckare Housegard 55A 233BC 6 kg röd
  Art.nr: 60007060
  Lager: I lager
 3. 353,00 kr
  Brandfilt 120X180cm röd
  Brandfilt 120X180cm röd
  Art.nr: 602025
  Lager: I lager
© Kontorab 2020