Retur/Byten

Om du inte är nöjd med leveransen har Du rätt att returnera standardvaror inom 8 dagar(se villkor). Vi ersätter med en ny vara eller krediterar Ditt konto. Först när Du är nöjd är affären avslutad.

För att en retur skall kunna åberopas gäller nedanstående villkor:

  • Gäller ej specialvaror, såsom trycksaker och profilreklam, eller beställningsvaror
  • Varan ska vara oanvänd, dvs ej förstörd eller skadad.
  • Originalförpackningen är oskadad, dvs säljbar.
  • Produkten ska vara komplett, det innebär att alla medföljande tillbehör måste returneras.
© Kontorab 2020