Köpvillkor

Betalningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller mellan Kontorab AB och Kund. Med Kund menas Part som beställt varor eller tjänster från Kontorab AB. Om Kund har ingått i ett separat avtal med Kontorab AB har det avtalets definitioner och villkor företräde framför dessa Allmänna Försäljningsvillkor för det fall det skulle föreligga motstridigheter. I de fall Kontorab AB säljer till privatpersoner har Distanshandelslagen och Konsumentköplagen företräde för dessa Allmänna försäljningsvillkor.

Betalningsvillkor och fakturaavgifter

För standard kontorsmaterial gäller 30 dagar netto. För specialprodukter, tryck-och reklamprodukter samt kapitalvaror gäller 10 dagar netto. Om påminnelse av betalning sker debiteras 60 kr i lagstadgad påminnelseavgift. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta 24%. Från 1/3 2017 kommer en avgift för pappersfaktura debiteras med 19 kr.

Priser

Kontorab AB presenterar samtliga priser exklusive moms. Vi reserverar oss mot eventuella ändringar vi inte råder över själva, som exempelvis ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms samt förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra priser. Med reservation för lokala avvikelser, slutförsäljning samt tryckfel gällande priser, artikelinformation och liknande. Kontorab AB förbehåller sig även rätten att fakturera +/- 10% på tryck och presentreklam.

Ägarförbehåll

De levererade varorna (inklusive ev. tillbehör) säljs med ägarförbehåll och förblir således Kontorab AB:s egendom till dess att kunden har erlagt hela köpesumman med tillägg av räntor och kostnader samt eventuella ytterligare utgifter beträffande det sålda som Kontorab AB har erlagt för kundens räkning. Till dess att äganderätten har övergått till kunden är kunden skyldig att på lämpligt sätt handha det levererade, däribland att förvara och underhålla det sålda enligt föreskrifterna, att brand-, stöld- och vattenskadeförsäkra det sålda till full- och nyvärde och i övrigt inte göra några som helst ändringar utan Kontorab AB:s skriftliga samtycke. Kunden förpliktar sig att inte flytta, pantsätta, hyra ut, låna ut eller att på annat sätt disponera över det levererade utan Kontorab AB:s samtycke till dess att äganderätten övergår till denna.

Leveransvillkor

Vi order över 1250:- tillkommer ingen fraktavgift. Vid ordervärde under 1250:- debiteras frakt till självkostnad.

För beställningsvaror tillkommer alltid frakt till självkostnad.

Leveranstid

Normal leveranstid är dagen efter(vardagar) om vi får beställningen innan 12.00. Gäller varor vi har på lager på vårt centrallager. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre.

Garanti & reklamation

Garanti

Kontorab säljer alla produkter med ett års garanti om inget annat anges.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Gäller det t ex handhavande fel eller felinställd vara måste vi debitera dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv.

Din faktura/kontantkvitto gäller som garantibevis. Denna skall medfölja varan vid åberopande av garanti. Förvara dokumentet väl då dokumentet krävs vid utnyttjande av garantin.

Reklamation

Skulle varan vara skadad eller felexpedierad när den anländer är det viktigt att du gör en korrekt anmälan.

Synligt fel: Anmäls direkt till chauffören vid mottagandet av varan.
Dolt fel: Anmäls till kundtjänst inom 3 dagar från mottagandet av varan.

En produkt som vi har konstaterat att den är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut om du så önskar eller betalar tillbaka pengarna samt fraktkostnaden. Om du beställt fler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden.

© Kontorab 2020